Házassági anyakönyvi kivonat: kérd kétnyelvűen!

2020. október 30.
Házassági anyakönyvi kivonat: kérd kétnyelvűen!

A házasságkötés az egyik legfontosabb mérföldkő az emberek életében. A boldogító igen kimondásának magasztos pillanatában talán nincs is ember, akinek éppen a nyelvi jogok járnának az eszében, és ez így van rendjén. Szerencsére a házassági anyakönyvi kivonatért a szertartást követő héten szoktak elmenni a hivatalba...

A házassági anyakönyvből készült hiteles hatósági kivonat tartalmazza

a) az okirat megnevezését és az iratot kiállító anyakönyvi hivatal megjelölését,

b) a házasságkötés napját, hónapját évét és helyét,

c) a házastársak utónevét, családi nevét, esetleg születési családi nevét és személyi azonosítószámát,

d) a házastársak születésének napját, hónapját, évét és helyét,

e) a házastársak szüleinek utónevét, családi nevét, esetleg születési családi nevét,

f) a házastársak házassági névviselési megállapodását és közös gyermekeik családi nevéről szóló megállapodást; az egyezményes családi neveket hímnemű és nőnemű változatban is fel kell tüntetni,

g) a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésének napját, hónapját és évét, az anyakönyvi hivatal illetékes beosztottjának aláírását, utóneve és családi neve, valamint beosztása feltüntetésével, és az anyakönyvi hivatal hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát.

Kedves ifjú párok, kérjetek kétnyelvű házassági anyakönyvi kivonatot, erre több mint 500 településen van lehetőségetek, feltéve, ha a másik nyelv a magyar.