Jogod van az anyanyelveden kommunikálni a közigazgatási szervekkel!

2020. June 22.
Jogod van az anyanyelveden kommunikálni a közigazgatási szervekkel!

A hivatalokban is használhatod az anyanyelved, feltéve, ha szerencséd van, és a hivatalnok bírja azt. Ezen a kisebbségi nyelvtörvényben is rögzített ponton kaphat gellert a hivatali nyelvhasználat.

Azokon a településeken, ahol a magukat valamely nemzetiséghez tartozónak valló lakosok aránya kér egymást követő népszámláláson eléri a 15 százalékot, a hivatali érintkezés során jogunk van használni a kisebbségi nyelvet (az egyszerűség végett a továbbiakban a magyar nyelvet fogjuk használni, de természetesen a leírtak adekvát módon vonatkoznak a többi kisebbségre is). E települések listáját kormányrendeletben állapítják meg.

Ezeken a településeken az állampolgárnak joga van a helyi államigazgatási szervvel, a területi önkormányzati szervvel és a területi önkormányzati szerv által alapított jogi személlyel írásban és szóban magyarul kommunikálni. Ha magyar nyelvű dokumentumban fordulunk ezekhez a szervekhez, magyar nyelven is választ adnak. A születési anyakönyvi kivonatot, házassági anyakönyvi kivonatot, halotti anyakönyvi kivonatot, engedélyeket, jogosítványokat, igazolásokat, nyilatkozatokat és rendelkezéseket kérésre kétnyelvűen is kiadják. De a kétnyelvű űrlapoknak is természetesnek kellene lenniük. Sajnos, egyelőre nem azok, de ezen javíthatunk, ha az ügyintézés során magunk is igénylünk ilyeneket. Ha megelégszünk az egynyelvű nyomtatvánnyal, akkor a magyarul történő hivatali ügyintézés lehetősége csak írott malaszt lesz.

Sajnos, a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény elég fogatlan. A kormányrendelet szerinti településeken a közigazgatási szerv saját hatáskörében kérésre az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is biztosítja a tájékoztatást az általánosan kötelező jogszabályokról. Tehát nem alanyi jogon, csak kérésre. A törvény azt is kimondja, hogy a közigazgatási szerv és alkalmazottai nem kötelesek a kisebbségi nyelvet ismerni. A törvényi szabályozáson sajnos, csak a politikai reprezentáció tud változtatni. Mi következetesen aktív állampolgári hozzáállással tudjuk segíteni a törvényben foglaltak gyakorlati megvalósulását.