Születési anyakönyvi kivonat: kérd kétnyelvűen!

2020. September 14.
Születési anyakönyvi kivonat: kérd kétnyelvűen!

Életünk első dokumentuma a születési anyakönyvi kivonat, melyet a születési helyünkön területi illetékességgel rendelkező anyakönyvi hivatal állít ki.

A dokumentumba bejegyzésre kerül :

a) a gyermek születésének napja, hónapja és éve, ha többes szülésről van szó, a születések időrendje is,

b) az utónév, a családi név, a gyermek személyi száma,

c) a gyermek szüleinek utóneve, családi neve, születési családi neve, születésüknek a napja, hónapja, éve és helye, személyi azonosítószámuk, állampolgárságuk és állandó lakhelyük,

d) a szülők megállapodása a gyermek családi nevéről, amennyiben a családi nevük különböző vagy nem élnek házasságban, esetleg a bírósági döntéssel meghatározott családi név,

e) a bejegyzés napja, hónapja és éve.

A születési anyakönyvi kivonatra további életünkben egy sereg intézkedés során szükségünk lesz. Ezért személyes identitásunk szempontjából sem mindegy, hogy a dokumentumot milyen nyelven állítják ki.

Bár magát az anyakönyvet az államnyelvről szóló törvény értelmében szlovák nyelven vezetik, azokon a településeken, ahol a nemzetiségek aránya eléri a húsz százalékot, kötelesek kétnyelvű születési anyakönyvi kivonatot kiállítani. A szülőnek nincs más dolga, mint a dokumentum kiállításakor ezt az igényét jelezni az  anyakönyvi hivatal illetékes dolgozója felé.